Vaara on Itä ja Pohjois-Suomen, nk. Vaara-Suomen, kivisistä rinteistä käytetty nimitys. Vaarat ovat kivisyydestään huolimatta alueidensa parhaita viljelyseutuja, joille on syntynyt Itä- ja Pohjois-Suomen vaara-asutus. Vaara on myös mielikuva korvesta, savupirteistä, etäisyyksistä.

Itse uskon, että tulevaisuus on globaalisuuden ja lokaalisuuden vuorovettä. Tähän vuoroveteen satelliittirakenteinen yhteisö, jolla on kuitenkin juurensa jossakin, tässä tapauksessa Kajaanissa, ui hyvin. Tässä kun on näitä muutoksen merkkejä. On nimittäin niinkin, että alan auktoriteettien mukaan öljyn tuotantopiikki meni tuossa 2006. Halvan energian varaan rakennettu, alati laajentuva, globaali maailma, on luonut toimintapoja ja maailmankuvan, joka joutuu tulevaisuudessa elämään uudelleen lokalisoituvassa maailmassa, jossa liikkumisesta tulee yhä kalliimpaa eikä talouskasvu ole enää todennäköisesti yhteiskunnan perusta.

Tämän hetken palikoilla ei ole syytä uskoa suureen talouskasvuun. Taiteen mahdollisuus säilyä hengissä ja mennä eteenpäin mahdollisesti laman kanssa temppuilevassa Suomessa ei ole enää yksistään valtion tai kuntien antamissa mahdollisuuksissa, vaan tällaisissa kollegiaalisissa yhteisöissä, jotka voivat omalla aktivismillaan viitoittaa tietä tulevaan. Voi nimittäin olla niinkin, että tulevaisuudessa esimerkiksi koko palkkatyön käsite yhteisöä koossapitävänä voimana saattaa mullistua perusteellisesti. Avainsanaksi tullennee uudelleen kansalaisuus ammattilaisuuden ehtojen kriisiytyessä, sillä myös kulttuurirahoituksen tulevaisuus on hämärän peitossa. Esimerkiksi Kreikassa ensimmäisenä romahti tietysti kulttuuri- ja taidepuoli vaikka perässä meni toki paljon muutakin.

Vaara on tässä ympäristössä esittävän taiteen kollektiivi, joka "edistää uuden lokaalisuuden syntymistä" ja "tutkii tulevaisuuden identiteettien ja kansalaisuuden mahdollisuuksia". Etsii niitä kivisyydestään huolimatta alueidensa parhaita viljelyseutuja.

Vaara etsii ihmisistä ja yhteisöstä lähtevää kansalaisuutta, etsii rohkeutta omaksua ja luoda uusia identiteettejä ja elämän malleja. Vaara luo rohkeutta kohdata globaalit ilmastoa, taloutta ja maailman rakenteiden muuttumista koskevat haasteet silmästä silmään.

- Veikko Leinonen, "Talvivaara - kainuulainen scifinäytelmä" esityksen ohjaaja/käsikirjoittaja