UUSI ESITTÄVÄN TAITEEN AMMATTIRYHMÄ ALOITTAA TOIMINTANSA KAINUUSSA

Kaksikymmentä kajaanilaista tai kaupungissa aiemmin toiminutta teatterin ja esittävän taiteen tekijää on perustanut uuden vapaan ammattiteatterin ja esittävän taiteen kollektiivin, joka kantaa nimeä Vaara. Sen tarkoituksena on tuottaa korkeatasoista ja uutta luovaa esittävää ja soveltavaa taidetta paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Vaaran juuret ovat Kajaanissa, Generaattorin esittävän taiteen tilassa, jonka yhteisöissä sen jäsenet ovat työskennelleet pitkään. Vaara ei kuitenkaan kiinnity pysyvästi yhdenkään seinien sisäpuolelle, vaan suuntaa toimintansa niin Itä- ja Pohjois-Suomen syrjäseuduille kuin maamme kaupunkikeskuksiin, luoden samalla laajalle alueelle esittävän taiteen kenttäämme uutta, pelotonta energiaa, kulloisenkin yhteisönsä toiveita herkästi kuuntelevaa ja ketterää tekemisen kulttuuria. Tämän kuljeskelevan nomadiutensa ryhmä pyrkii levittämään myöhemmin myös muualle Eurooppaan.

Samalla Vaaran missio on vahvasti paikallinen: se ammattimaistaa Generaattorin taiteellista toimintaa ja sysää sitä uuteen liikkeeseen. Vaara luo uuden kollegiaalisen taiteilijayhteisön, tarjoaa jäsenistölleen työllistymismahdollisuuksia ja mahdollistaa harkinnanvaraisten valtionosuuksien hakemisen leveyksille, joilla ei toimi juurikaan muita vapaita ammattiryhmiä. Taloudellisesti ryhmä aloittaa toimintansa nollasta, yksittäisten projektiavustusten tukemana.

Vaara rakentaa teoksensa ja taiteellisen toimintansa monimuotoisiksi yhteisöiksi ja kiertää aktiivisesti esityksillään. Se hakeutuu kohtaamisiin sekä toisien vapaiden ryhmien, taideinstituutioiden että taidesektorin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Esitystoiminnan ohessa ryhmän toimintamuotoja tulevat olemaan mm. yhteiset julkiset kannanotot ja kommentit, yhteisesiintymiset, yhteiset kokoontumiset ja uudet tuotannolliset muodot, opetus- ja koulutustoiminta, soveltavan taiteen hankkeet, taidepolitiikan kehittäminen sekä aktivismi.

TOIMINNAN TARKOITUS

1. Tuottaa taiteellisesti korkeatasoista ja uutta luovaa esittävää ja soveltavaa taidetta Kainuussa, Suomessa ja kansainvälisesti.
2. Työllistää ammattitaiteilijoita.
3. Kehittää Kajaanissa toimivan Generaattori-yhteisön taiteellista toimintaa kokonaisvaltaisesti.
4. Luoda avoin, aktiivinen ja kollegiaalinen taiteilijayhteisö.
5. Synnyttää ketterä, simultaanisti, pisteittäin ja satelliittirakenteella toimiva teatteri.
6.Harjoittaa pitkäjänteistä globaalien haasteiden, uuden lokaalisuuden, tulevaisuuden identiteettien ja kansalaisuuden uusien mahdollisuuksien taiteellista tutkimusta.

TÄRKEIMMÄT ARVOT JA PÄÄPERIAATTEET

1. Avoimuus, aktiivisuus, omaehtoisuus ja vapaus. Ryhmä ei sulje pois eri taiteellisen tekemisen  lajeja, aseta tekemiselle laatuvaatimuksia, sido yhteiseen estetiikkaan eikä yhdenmukaista tekijöitään.
2. Paikallisuus, liikkuvuus ja kiertäminen. Satelliittirakenteella toimivan teatterin kehittäminen, ilman eristäytymistä.
3. Tutkimuksellisuus, koulutuksellisuus ja pitkäjänteisyys. Ryhmä-, prosessi- ja yhteisölähtöisten työtapojen jalostaminen ja jatkuva uudelleenarviointi.
4. Kriittisyys, kollegiaalisuus ja solidaarisuus. Jatkuvan tuen ja kaikupohjan tarjoaminen jäsenistön taiteelliselle toiminnalle. Ulospäin suuntautuneen ja aktiivisen keskustelukulttuurin ja taidepolitiikan kehittäminen ja  vaaliminen.
5. Organisatorinen keveys ja ketteryys. Ryhmä toimii itsenäisenä yksikkönä kulttuuriosuuskunta G-voiman alla, tasa-arvoisesti, ilman johtajia.
6. Poikkitaiteellisuus, monimediallisuus, taiteiden välinen vuorovaikutus ja nopea reagointi.
7. Sosiaalinen, ekologinen ja poliittinen osallistuminen.
8. Avoimesti ennustamaton tapa olla, työskennellä ja muuttua yhdessä.

ESITYKSET, KOULUTUS JA MUUT PROJEKTIT 2014-2016

Vaaralla on 12  toistaiseksi tiedossa olevaa tuotantoa, joista kaikki esitykset ovat uusia kotimaisia kantaesityksiä. Lisäksi ohjelmisto pitää sisällään monivuotisia tutkimusprojekteja, musiikki- ja dokumentointiprojektin, yhteistuotantoja, yleisötyötä ja koulutusta. Maantieteellisesti toiminta levittyy alkuvaiheessa Kajaaniin ja Kainuuseen, Helsinkiin, Kerimäelle, Tallinnaan sekä eri puolille Itä-Eurooppaa. Ohjelmisto täydentyy koko ajan. Rihmastot laajenevat asteittain ja usein toisistaan riippumatta.

TABU.  Kolmevuotinen esityssarja tabuista. Sarjan ensimmäinen osa käsittelee kuolemaan liittyviä kansallisia ja kollektiivisia tabuja. Dramaturgia ja ohjaus Eino Saari. Ensi-ilta Generaattorilla 8.2.2014.

TALVIVAARA – KAINUULAINEN SCIFINÄYTELMÄ. Dokumenttiteatteria, fiktiota ja hi tech –esitystekniikkaa yhdistävä näytelmä Talvivaaran kaivoksesta. Käsikirjoitus Veikko Leinonen ja työryhmä. Ohjaus Veikko Leinonen. Ensi-ilta Generaattorilla 2.4.2014. Yhteistuotanto Kajaanin Harrastajateatterin kanssa.

MIELEN IKKUNA - TULKINTOJA TODELLISUUDESTA. Kajaanin ja Joensuun kaupunginteattereiden yhteistuotantoon "Kaikkeuden enkelit" liittyvät yleisötyöpajat. Suunnittelu ja toteutus Niko Karjalainen ja Kimmo Penttilä. Ensi-ilta 16.1.2014, työpajat kevään 2014 aikana.

MUSEODRAAMA. Kainuun museon Kajaanin historiaa käsittelevään perusnäyttelyyn pohjautuva osallistava draamaseikkailu alakouluikäisille. Suunnittelu ja toteutus Hanna-Mari Hotta, Niko Karjalainen ja Kimmo Penttilä. Toteutus keväällä 2014.

LEIRIKOULU. Ryhmän ensimmäinen kollektiivinen työpajaviikko, oppilaina ja opettajina ryhmän jäsenet ja kutsuvieraat. Toteutus Kerimäellä kesällä 2014.

VÄÄRINPÄINMAA. Päiväkoti-ikäisten lasten tuottamaan materiaaliin pohjautuva, Kainuun alueen päiväkoteja kiertävä esitys peiliplaneetasta ”Väärinpäinmaa”. Dramaturgia ja ohjaus Eino Saari. Ensi-ilta syyskuussa 2014 kajaanilaisessa päiväkodissa.

NAISKEHO. Yläkoululaisille suunnattu, kiertävä esitys kehollisuudesta. Suunnittelu ja toteutus Sara Saxholm. Ensi-ilta syksyllä 2014.

LÖNNROT 2.0. Monimediallinen musiikki- ja dokumentointiprojekti uhanalaisista suomalais-ugrilaisista sukulaiskielistä. Konsepti ja toteutus Juho Hannikainen, Jaani Leinonen ja Jonne Putkonen. Toteutus Suomessa, Tallinnassa ja eri puolilla Itä-Eurooppaa 2014-2015.

LITIUM6. Risto Isomäen tieteistrilleriin pohjautuva kantaesitys ydinterrorismista ja yhdestä mahdollisesta maailmanlopusta. Sovitus ja ohjaus Hanna Kirjavainen. Ensi-ilta tammikuussa 2015 Kajaanin kaupunginteatterissa. Yhteistuotanto Kajaanin kaupunginteatterin kanssa.

ETÄOHJAUS. Uusi esitystaidekonsepti, joka sisältää esitystekstin ohessa etäohjauksen ja ohjeet teoksen harjoitteluun. Konsepti, käsikirjoitus ja etäohjaus Elina Kilkku. Esiintyjä: sinä. Ensi-illat alkaen tammikuusta 2015.

SUURI TYÖTTÖMYYSMUSIKAALI. Ensi-ilta keväällä 2015.

UUDEN POLIITTISEN TEATTERIN TUTKIMUSPROJEKTI, osa II. Syksyllä 2005 Kajaanissa käynnistetyn projektin toinen esityksellinen osa. Ensi-ilta keväällä 2016.


RYHMÄN PERUSTAJAJÄSENET

Juho Hannikainen
musiikkipedagogi, muusikko, Kajaani ja Helsinki

Markku Hernetkoski
lavastaja, Kajaani ja Kalajoki

Hanna-Mari Hotta
teatteri-ilmaisun ohjaaja, Kajaani

Panu Huotari
teatteri-ilmaisun ohjaaja, Kajaani

Niko Karjalainen
teatteri-ilmaisun ohjaaja, Kajaani

Elina Kilkku
teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteritieteen maisteri, näytelmäkirjailija, ohjaaja, Helsinki

Karoliina Kuvaja
teatteri-ilmaisun ohjaaja, Kajaani

Elsa Lankinen
teatteri-ilmaisun ohjaaja, Kajaani

Veikko Leinonen
käsikirjoittaja, ohjaaja, Kajaani

Matias Nieminen
muusikko, säveltäjä, Kajaani

Mikko Orpana
koreografi, tanssija, Helsinki

Pirkko Paananen
puvustonhoitaja, Kajaani

Kimmo Penttilä
teatteri-ilmaisun ohjaaja, Kajaani

Niina Piirainen
teatteri-ilmaisun ohjaaja, Kajaani

Mari Pitkänen
teatteri-ilmaisun ohjaaja, Kajaani

Jonne Putkonen
teatteri-ilmaisun ohjaaja, Tallinna

Elina Ruoho-Kurola
tuottaja, Kellokoski

Eino Saari
ohjaaja, Kajaani

Sara Saxholm
tuottaja, esitystaiteilija, Kajaani

Heikki Törmi
näyttelijä, ohjaaja, kouluttaja, Kajaani

LISÄTIEDOT:
www.vaarakollektiivi.fi
vaarakollektiivi(at)gmail.com