sunnuntai 30. lokakuuta 2016

Metsätaloussuunnitelmassa esitetään metsän käyttö- ja hakkuutoimenpiteet. Kajaanin kaupungin esillä oleva (UPM:n laatima) metsätaloussuunnitelma 2016-2025 on yli 3000 sivuinen. Suunnitelman esittelytilaisuudessa(5.10.2016) kaupungin metsätalousinsinööri Alpo Härkönen ja kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen sanoivat suoraan, etteivät ole lukeneet nyt nähtävillä olevaa metsäsuunnitelmaa kokonaisuudessaan kertaakaan läpi. Suunnitelma on puuston iän mukaan laadittu hakkuusuunnitelma, jossa lähes kaikki “korjuukypsä” metsä on merkitty pääte-, eli avohakattavaksi. Esillä oleva suunnitelma on talouden sanelema, eikä se alunperin ole ottanut ollenkaan huomioon luontoarvoja tai kaupunkilaisten virkistyskäyttöä.

Härkösen ja Säkkisen mukaan “metsäsuunnitelma ei vastaa aiottuja toimenpiteitä, eikä sen ole tarkoituskaan”(5.10.2016). Miksi puutteeliseti valmisteltu suunnitelma, johon ei olla perehdytty ja jota ei aiota toteuttaa, on julkisesti nähtävillä ja kuultavilla? Tämä menettelytapa ei ole oikein. Kaupunkilainen ei voi tietää mihin ottaa kantaa, eikä mitä kaupunki todella yhteisten metsiemme suhteen aikoo. Ympäristöteknisen lautakunnan hyväksyttäväksi tulevan metsäsuunnitelman tulee olla selkeä, sitova ja toteutuskelpoinen. Julkisyhteisönä Kajaanin kaupungin on pystyttävä tekemään suunnitelmansa huolellisesti ja läpinäkyvästi.  Tämä koskee myös yhteisten metsiemme käyttöä.

Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Kajaanin kaupunki on suuri metsänomistaja(7000ha) ja sillä on merkittävä mahdollisuus ja vastuu arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämisessä ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa. Pitkäjänteisessä metsien käytön suunnittelussa täytyy ottaa huomioon laajempien kokonaisuuksien, erilaisten eliympäristöjen ja ekologisten käytävien elinvoimaisuus, arvokkaiden elinympäristöjen suojelu, sekä hyvinvointia tukevan virkistyskäytön mahdollisuudet. Esitämme Kajaanin metsien FSC-sertifointia. Kansainvälinen FSC edistää ympäristön kannalta hyvää, sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa.

Luonnon monimuotoisuus heikkenee, elinympäristöt pirstaloituvat ja kapenevat maailman laajuisesti. Pelkän talouden sanelemat päätökset, voivat olla lyhytnäköisiä ja ennalta-arvaamattoman tuhoisia. Tänään tehtyjen hakkuupäätösten seuraukset vaikuttavat pitkään, sukupolvien päähän.

Kajaanissa 30.10.2016
Vaara-kollektiivi
Elsa Lankinen


Kuvat: Jukka Eskelinen
18.10.2016 Metsäretki Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueelle. Kaupungin virkamiehiä ja yhdistysten edustajia keskustelemassa maastossa suunnitelluista hakkuista.


Kuvassa: Jari Säkkinen, Hannu Putkonen, Alpo Härkönen (takana puhelimessa) Raimo Rajamäki ja Elsa Lankinen


Kuvassa: Alpo Härkönen, Raimo Rajamäki ja Jari Säkkinen


Posted on sunnuntaina, lokakuuta 30, 2016 by Unknown

No comments

maanantai 17. lokakuuta 2016


Vaara-kollektiivin järjestämällä aikuisten klovneriakurssilla muutama paikka vapaana


Vaara-kollektiivi järjestää klovneriakurssin Generaattorilla 22.-23.10.2017.
Klovneriakurssin nimi on ”Klovnimielentila” ja kurssia ohjaa näyttelijä Laura Rämä.

Kaksipäiväisen kurssin aikana tutkitaan yksin ja yhdessä klovnin ihmettelevää mielentilaa, suhdetta toisiimme ja ”yleisöön” sekä urpoillaan olan takaa sisä- ja ulkotiloissa. Meditaatiolla ja hengityksellä on myös osansa asiaan – nenä päässä. Myös yhteiselle keskustelulle jätetään aikaa. Tärkeää on yhteinen epätäydellisyyden jakaminen sekä kurssilla että klovneriassa ylipäätään. Aikaisempaa kokemusta esiintymisestä, klovneriasta tai mistään ei tarvita. Voit tulla turvallisin mielin sellaisena kuin olet.

Kurssi on tarkoitettu aikuisille. Enää muutama paikka vapaana. Ilmoittautumiset ja lisätiedot vaarakollektiivi@gmail.com / p. 041 459 8940. Kaksipäiväisen kurssin hinta on 40€. Mukaan muistiinpanovälineet ja liikkumiseen soveltuvat vaatteet. Oman klovninenän saat kurssilla.  Osallistuminen/ajan varaaminen molempiin päiviin suositeltavaa.
www.vaara-kollektiivi.fi


Posted on maanantaina, lokakuuta 17, 2016 by Unknown

No comments

keskiviikko 12. lokakuuta 2016


TIEDOTE, JULKAISUVAPAA 12.10.2016

Yli 50 kulttuurilaitosta valittu tuottamaan elämyksiä taidetestaajille

Yhteensä 55 taidelaitosta tai työryhmää on valittu mukaan Suomen Kulttuurirahaston käynnistämään Taide-testaajat-suurhankkeeseen. Kohteet tavoittavat yhteensä jopa 65 000 kahdeksasluokkalaista ja heidän opet-tajaansa lukuvuonna 2017-18.

Taidealan organisaatiot saivat kesällä 2016 jättää ehdotuksia tavasta, jolla ne haluaisivat olla taide-testaamisen kohteina lukuvuonna 2017-2018. Ehdotuksen jätti 135 taidelaitosta ja -organisaatiota ja näistä 55 on nyt valittu mukaan. Tarjontaa on molemmilla kotimaisilla kielillä, osa laitoksista tuot-taa saman esityksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Hankkeen tarkoituksena on tarjota koululaisille ikimuistoinen taide-elämys, joka voi olla kimmoke elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen. Taiteellisen laadun ohessa keskeinen valintakriteeri oli nuor-ten kanssa tehtävä yleisötyö sekä se, miten nuoret vastaanotetaan ja miten heistä huolehditaan vierailun aikana. Yhden lukuvuoden aikana organisaation tulee kyetä ottamaan vastaan merkittävä osa oman maakuntansa kahdeksasluokkalaisista. Moni harkinnanvaraisen tuen piirissä toimiva pien-ryhmä oli ottanut haasteen vastaan, jopa paremmin kuin jotkut vakiintuneet taidelaitokset.

− Olimme ilahtuneita erityisesti sellaisista hankesuunnitelmista, jotka useampi organisaatio suun-nittelee toteuttavansa yhdessä, kertoo erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio Suomen Kulttuurira-hastosta.

- Hienoa, että Kulttuurirahasto on näin laajalti ja monipuolisesti lähtenyt tukemaan nuorten mah-dollisuutta päästä taiteen äärelle. Omassa lapsuudessani kokemani kulttuurielämykset ovat kanna-telleet läpi elämän, toteaa Tampere Filharmonian intendentti Helena Hiilivirta.

- On vaikeaa kuvitella kiinnostavampaa ja virittävämpää kohderyhmää kuin koko maan kasiluokka-laiset. Vapaa kenttä tervehtii tätä ainutlaatuista, historiallista haastetta rukkaset kädessä, kaasu pohjassa ja riemusta kiljuen, ohjaaja Eino Saari Vaara-kollektiivista kuvaa.

Taidetestaajat on Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin rahoittama suurhanke, joka mahdollistaa kolmen vuoden ajan jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taidelaitosvierai-lua kulttuurikohteissa. Toinen vierailu on omassa maakunnassa tai lähialueella, toinen suuntautuu pääkaupunkiseudulle. Hanke tavoittaa kolmen vuoden aikana jopa 200 000 nuorta ja heidän opet-tajaansa. Hankkeen budjetti on yhteensä 15-20 miljoonaa euroa, ja se on osa Suomi 100 -juhlavuo-den ohjelmistoa. Hanketta koordinoi Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto.

Ahvenanmaa, Ålands Konstmuseum
Etelä-Karjala, Lappeenrannan taidemuseo ja Lappeenrannan kaupunginteatteri
Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoen kaupunginteatteri
Keski-Pohjanmaa, Kaustisen kamarimusiikkiyhdistys
Pohjanmaa, Wasa Teater ja Vaasan kaupunginorkesteri
Etelä-Savo, Savonlinnan maakuntamuseo
Kainuu, Kulttuuriosuuskunta G-voima/ Vaara-kollektiivi ja Routa - Kajaanin Tanssin Edistämiskeskus
Kanta-Häme, Hämeenlinnan Kaupunginteatteri ja Hämeenlinnan Taidemuseo
Keski-Suomi, Jyväskylä Sinfonia ja Jyväskylän kaupunginteatteri
Kymenlaakso, Kotkan kaupunginteatteri ja Kouvolan taidemuseo Poikilo
Lappi, Kauko Sorjosen säätiö/Särestöniemi-museo, Korundi/Rovaniemen kaupunki ja Lapin alueteatteriyhdistys
Pirkanmaa, Tampereen Filharmonia, Tampereen Työväen teatteri, Tanssi-teatteri Mobita, Serlachius-museot ja Tampereen kaupunki/ Tampereen taidemuseo ja Sara Hildénin taide-museo
Pohjois-Karjala, Joensuun kaupunginorkesteri ja Joensuun taidemuseo Onni
Pohjois-Pohjanmaa, Oulun kaupunki/ Oulun taidemuseo, Oulun musiikkijuhlasäätiö ja Oulun kaupunginteat-teri
Pohjois-Savo, Hakijana Kuopion kaupunki, toteutuksesta vastaavat Kuopion kaupunginteatteri, Kuopion tai-demuseo, Kuopion kaupunginorkesteri, Itäinen tanssin aluekeskus, Tanssiteatteri Minimi, sekä Lapinlahdelta Taidemuseo Eemil. Lisäksi Pohjois-Savon maakunnasta on valittu mukaan Varkauden Teatteri, joka kuitenkin kuuluu hankkeessa Etelä-Savon koordinaatioalueeseen.
Päijät-Häme, Hakijana Lahden kaupunki, toteutuksesta vastaavat Lahden kaupunginteatteri, Lahden kaupun-ginorkesteri ja Lahden kaupunginmuseo
Satakunta, Hakijana Poikkitaiteellinen yhdistys Poike ry, toteuttajina Pori Sinfonietta, Porin Ooppera ja Turku International Puppetry Connection; Porin taidemuseo, Rakastajat-teatteriryhmä
Uusimaa, Svenska Teatern, Helsingin kaupunginteatteri, Kansallisgalleria, Red Nose Company, Suomen Kan-sallisooppera, Suomen kansallisteatteri, Suomen valokuvataiteen museo, Tanssikaari/ Compañia Kaari & Roni Martin, Tapiola Sinfonietta, Teatteri Taimine, Yleisradio/ Radion sinfoniaorkesteri, Espoon taidemuseo EMMA, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja Tanssiteatteri Raatikko
Varsinais-Suomi, Kamarikuoro Key Ensemble, Matti Koivurinnan säätiö/ Aboa Vetus & Ars Nova-museo, Tanssiteatteri Eri, Turun kaupunginorkesteri, Turun museokeskus/ Turun kaupunki ja Åbo Svenska Teatern

Lisätiedot:
Suomen Kulttuurirahasto, erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio, puh. 040 536 6580
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Taidetestaajat-hankkeen vastaava koordinaattori Anu-Maarit Moila-nen, 044 978 4893
Svenska kulturfonden, projektiasiamies Sonja Ollas-Airinen, puh. 050 3799 044Posted on keskiviikkona, lokakuuta 12, 2016 by Unknown

No comments

torstai 6. lokakuuta 2016

Sitä vaan, että minä, Kimmo Penttilä, loiskautin myös lusikkani Tenho -soppaan. Mulla ois työkaverina tässä Huotarin Panu, joka on ollut tässä ohjaajana hankkeen alusta alkaen. Panu on mun mielestä tosi kiva työkaveri. Se osaa niinku teatterijuttujen lisäksi opettaa sirkustouhuja. Ja osaa se piirtää ja soittaa kitaraa ja trumpettia. Ja on se ihan ihmisenäki semmonen... esim. loistava.

Mikä se minä sitte oon? Minä ohjailen ja opetan teatteria. Esiinnynkin, kun siltä tuntuu. Soitan vaikka rumpuja, kun siltä tuntuu ja on aikaa. Käyn siinä sitten lenkillä ja aloitin tollasen painiharrastuksen, missä kaikilla on sellaset kylpytakit päällä ja sitten niitä revitään. Joku brasilian jujutsu (ei liity olympialaisiin). Tykkään leikkiä kaikkien kans.

Kuvassa hetki mun elämästä. Se on markkinointikuva.Posted on torstaina, lokakuuta 06, 2016 by Unknown

No comments