Kansallismaisema 2017 on poikkitaiteellinen tarinankeruumatka 100-vuotiaan Suomen muuttuvaan maisemaan

Kansallismaisema 2017 dokumentoi 100-vuotiaan Suomen muuttunutta ja alati muuttuvaa maisemaa ja suomalaisen ”luontokansan” suhdetta ympäristöön ja luontoon. Projekti yhdistää valokuva-, media- ja esittävän taiteen keinoja sekä tarinankerronnan traditiota, luoden kuvaa suomalaisesta kansallismaisemasta vuonna 2017. 

Projektin pohjalla on tekijöiden kokema sanojen, arvojen ja tekojen välinen ristiriita suomalaisessa luontosuhteessa. Elämme maailmassa, jossa ihmisen toiminta on merkittävin ympäristöämme muuttava tekijä. Samaan aikaan median käyttämässä kuvastossa ja julkisessa keskustelussa on noussut uudelleen pinnalle kansallisromanttinen retoriikka ja ihannointi. Miten kansallisromanttinen kuvasto näyttäytyy mediassa? Miten näemme itsemme suhteessa ympäristöön ja luontoon? Kokevatko suomalaiset solastalgiaa, kadonneen maiseman ikävää? Miten Suomen muuttuva maisema vaikuttaa kansalliseen kuvastoon ja identiteettiin vuonna 2017?

Kansallismaisema 2017 – taiteilijaryhmä kiertää kuvaamassa ja haastattelemassa 100-vuotiaan Suomen maisemia ja asukkaita. Kansallismaiseman kuvauskohteiksi valitaan merkittävästi ihmisen muokkaamia ympäristöjä maan eri osista: pohjoisesta (3kpl), idästä (3kpl), etelästä (3kpl) ja lännestä (3kpl). Materiaalin teoreettis-filosofiseen tarkasteluun haetaan yhteistyötekijöitä kunkin alueen ympäristöjärjestöjen sekä ekologian ja tieteen tutkijoiden ja toimijoiden parista. Materiaalin syväekologista reflektointia tehdään yhteistyössä Mustarindan tutkijaverkoston kanssa. Kuvista ja tarinoista kootaan Kansallismaisema 2017 –kalenteri, joka julkaistaan marras-joulukuussa 2016.

Koko projektin aikana kerätystä materiaalista valmistetaan näyttämö-, performanssi- ja mediataidetta yhdistävä kiertävä näyttely Kansallismaisema 2017. Teos kiertää Suomea kahdeksalla paikkakunnalla vuoden 2017 aikana. Teoksen yhteydessä kiertuepaikkakunnilla järjestetään Kansallismaisema, mielenmaisema? – työpajoja, joissa reflektoidaan teoksen aiheita suhteessa osallistujien henkilökohtaiseen kokemukseen. Koko projektin ajan materiaalia julkaistaan Kansallismaisema 2017-nettisivuille. 

Projektin merkittävin tavoite on lisätä ympäristötietoutta, kriittistä ajattelua ja luoda uutta luovaa, ympäristömme monimuotoisuutta vaalivaa kansalaisuutta. Kalenterin tuotot ohjataan Suomen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Projektin suunnittelijana ja toteuttajina toimivat teatteri-ilmaisun ohjaaja Elsa Lankinen, teatteri-ilmaisun ohjaaja Panu Huotari sekä bangladeshilainen kuvataiteilija Khalid S.M. Imran.