Tiedote, Julkaisuvapaa


“Astumme rajan yli, tulevaisuuteen ja ekokatastrofin jälkeiseen todellisuuteen. Maapallon luonnonvarat ovat saastuneet ja jäljelle on jäänyt vain Vihoviimeinen reservaatti, viimeinen elinkelpoinen pala luontoa. Reservaatin väki elää eristyksissä, sillä maailman valtaapitävät rakennuttivat muurin etelän ja pohjoisen välille.”

Tästä tilanteesta alkaa Luonto kutsuu -prosessidraaman toiminnallinen maailma.

Vaara-kollektiivin nuorille suunnattu Luonto kutsuu -prosessidraama käsittelee ympäristön muutosta. Projekti vie nuoret ulos, koulun lähiympäristöön, suunnittelemaan ja rakentamaan oman yhteisönsä Vihoviimeisen reservaatin rajallisten resurssien puitteissa. Tarinan maailmaan johdattaa luokkahuoneessa katsottava videoteos. Prosessidraama on ulkona ohjattu tuplaoppitunti. Draaman jälkeen ryhmä peilaa koettua suhteessa nykypäivään opettajan kanssa tehtävän jälkityöpaketin avulla.

Perusopetuksen uusi opetussuunitelma peräänkuuluttaa kokonaisvaltaista oppimiskäsitystä, ilmiöpohjaista oppimista sekä kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen tavoitteita. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Luonto kutsuu vastaa taiteen keinoin tähän kutsuhuutoon.

Prosessidraama on osallistavan taiteen muoto, jossa ryhmä ja draamaohjaajat luovat yhteisen tarinan maailman ja käsittelevät valittua aihetta sen avulla. Draamallinen työtapa mahdollistaa ympäristöä ja ilmastonmuutosta käsittelevän aiheen tunnepohjaisen käsittelyn, kannustaen yhteistyöhön ja luovaan ongelmanratkaisuun. Tavoitteena on, että nuori kokee itsensä ja omat valintansa aktiivisena osana ympäristöä. Ulkona tapahtuva toiminta on kehollista ja stimuloi kaikkia aisteja. Luonto kutsuu yhdistää kokemuksellisia ja rituaalimuotoisia elementtejä, peilaten ihmiskunnan historiaa ja luontosuhdetta nykypäivän kulutusyhteiskuntaan. Draaman maailmassa nuori on itse aktiivinen toimija. Koko ryhmä voi vaikuttaa valinnoillaan tarinan kulkuun. Draama ei pyri opettamaan yhtä oikeaa ajatusmallia vaan sen tarkoitus on havahduttaa pohtimaan aikamme ilmiöitä suhteessa ympäristön tilaan.

Projektia ovat tukeneet Suomen kulttuurirahaston Kainuun rahasto, Opetus ja Kulttuuriministeriön tukema Vaara-kollektiivin Nälkämään näyttämö -hanke sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton Kainuun Piirin ympäristökasvatushanke. Toukokuun 2017 aikana Kajaanin kaupungin kulttuuritoimi tarjoaa yhdessä Kajaanin perusopetuksen kanssa Luonto kutsuu -prosessidraaman kaikille Kajaanin yhdeksäsluokkalaisille, reilulle 400 oppilaalle.

Ulkona tapahtuvan draaman lisäksi projektista on yhdessä kahdeksasluokkalaisten kanssa toteutettu sisäversio. Luonto kutsuu -projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat teatteri-ilmaisun ohjaajat Elsa Lankinen ja Hanna-Mari Hotta. Projekti on Vaara-kollektiivin tuotantoa.

Lisätietoa: Elsa Lankinen / 0442319754 / vaarakollektiivi@gmail.com / Vaara-kollektiivi