Kauan sitten alkumerestä syntyi eräs ruipelo (hyvin kekseliäs) nisäkäslaji, ei erityisen nopea, vahva tai hedelmällinen.Laji on aluksi vähälukuinen. Tuhansien vuosien ajan hitaasti se levittäytyy kekseliäisyydellään ja sinnikkyydellään, ylittäen metsiä, aavikkoja, vuoristoja ja valtameriä. Pian tämä ruipelo laumaeläin, nakuapina, on levittäytynyt asuttamaan lähes jokaisen maailman kolkan.

Ravintonsa laumalleen hän keräilee ja metsästää ympäristönsä runsaista antimista.

Sitten kaikki alkaa muuttua, kiihtyvällä tahdilla. Nakuapina löytää vuosituhansia maan alla hautuneet energiavarannot ja valjastaa niiden poikkeuksellisen suuren energianhyödyn käyttöönsä. Lajin populaatio alkaa lisääntyä ennenäkemättömällä nopeudella.

Fossiilisten energiavarojen voima ja vauhti huumaavat nakuapinan pään. Tarkoituksellisesti hän täyttää ja käyttää kotiplaneettansa varantoja eksponentiaalisen kasvun kiihtyvällä nopeudella. Samaan aikaan, vähemmän tarkoituksellisesti, hän tulee muuttaneeksi ympäristöään, biosfäärejä, ilmakehän koostumusta, valtamerten kemiaa ja ilmastoa. Olosuhteet muuttuvat niin dramaattisesti ja yhtäkkisesti, ettei evoluution eloonjäämisen hitaalla historialla ole enää juuri merkitystä.Koskaan aiemmin mikään yksittäinen laji ei ole muuttanut planeetan elämää tällä tavalla. Laji nimeää itse aikansa uudelleen: antroposeeniksi. Ihmisen ajaksi.

Nakuapinan toimet ovat luonnonvoimia merkittävämpi biosfäärin muokkaaja. Ne ovat luettavissa maaperän kerroksista vielä miljoonien vuosien päästä. Samaan aikaan nakuapinan arkipäivän toimet ovat kokeneet valtavan mullistuksen.


Nakuapina etsii ja löytää uusia selvitymisenkeinoja nopeasti muuttuvassa maailmassa.Maailmassa ei ole yhtään ekosysteemiä, johon nakuapina ei tavalla tai toisella vaikuttaisi. Maailmassa ei ole yhtään nakuapinaa, joka ei olisi riippuvainen ekosysteemeistä.

Jokapäiväiset muoviesineemme, vaatteiden kuidut, hampaiden paikat, pullot, ripset, puhelimet ja kuulakärkikynät. Kaukaisten ehtyvien öljylähteiden tuhot – ja sorto. Valtamerillä kelluvat muoviroskalautat, joiden häviämätön plastiikkarouhe löytää vähitellen tiensä merieläinten vatsoista nakuapinan verenkiertoelimistöön. Massasukupuuton aallot. Kapenevat elinympäristöt.


Poikkeustilan aiheuttama paniikin hetki on maapallon historiassa suhteettoman tärkeä. Se määrää sukupuuton, elämän kaavan.


Nakuapina seisoo nyt kestokyvyn rajan ja ylilyönnin tuolla puolen. Kuunnellen.

Luonto kutsuu. Ja se kutsu on hätähuuto!

*

Luonto kutsuu - prosessidraama
Elsa Lankinen
Hanna-Mari Hotta