Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Me elämme ajassa, jossa ihmisen toiminta on merkittävin ympäristöämme muokkaava tekijä. Samaan aikaan ihmisten luontosuhde on suuressa muutoksessa. Ala- ja yläkouluja kiertävien draamallisten ympäristökasvatusprojektien “Luontopolulla” ja “Luonto kutsuu” tavoitteena on lapsen ja nuoren oman luontosuhteen vahvistaminen, ympäristön nykytilan käsittely sekä ympäristönmonimuotoisuutta vaalivan, kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Draamallisissa ympäristökasvatusprojekteissa oppilas on itse aktiivinen toimija. Muoto tukee uuden opetussuunitelman kokonaisvaltaista oppimiskäsitystä sekä kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen tavoitteita.

LUONTO KUTSUU - JA SE ON HÄTÄHUUTO +13-vuotiaille
Luonto kutsuu -prosessidraama käsittelee ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen käyttöä nuorten näkökulmasta käsin. Fiktiivisen draaman maailma sijoittuu ympäristökriisin jälkeiseen lähitulevaisuuteen, jossa eletään resurssipulan ja luonnonlakien ehdoilla. Prosessidraamassa osallistujat pääsevät itse vaikuttamaan tarinan kulkuun ja yhteisön rakentamiseen. Draaman tavoitteena on saada nuori kokemaan itsensä ja omat valintansa aktiivisena osana ympäristöä ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Draamallinen työskentely mahdollistaa vaikean ja laajan aiheen tunnepohjaisen käsittelyn, kannustaen yhteistyöhön ja luovaan ongelman ratkaisuun. Luonto kutsuu ei pyri opettamaan yhtä oikeaa ajatusmallia vaan tarjoaa tilan reflektoida aihetta ja tarkastella omien arvojen ja maailmankuvan rakentumista.

Kesto: 90 min. Ryhmäkoko max. 40 oppilasta / ryhmä.
Toteutetaan ulkona, koulun lähiympäristössä. Ei vaadi kuljeltusta.
Ennakkomateriaalina Luonto kutsuu -videoalustus (kesto 10 min).
Prosessidraamaan kuluu toiminnallinen materiaali- ja jälkityöpaketti (kirjallisena), jonka kautta teemoja voidaan syventää ryhmän opettajan johdolla.
Ohjaajina teatteri-ilmaisun ohjaajat (AMK) Elsa Lankinen ja Hanna-Mari Hotta

LUONTOPOLULLA 5-8-vuotialle
Luontopolulla - draamaseikkailu tarjoaa tarinoiden, musiikin ja luovan leikin kautta kokemusten selkäreppuun herkullisia eväitä syventämään lasten omaa luontosuhdetta. Luontopolulla kannustaa ympäristön tarkkailuun, luonnon kunniotukseen, sekä lähiluonnossa leikkimiseen ja liikkumiseen. Tarinallinen muoto kutsuu osallistumaan, tukee lasten luovuutta, ryhmätyötaitoja ja avaa kaikkia aisteja. Lapsena luotu luontosuhde tukee kehitystä ja tarjoaa pohjan elämänmittaiselle kiinnostukselle ympäristöä kohtaan.

Kesto: 45 min. Ryhmäkoko max. 20 oppilasta / ryhmä.
Toteutetaan koulun sisätilassa (luokkahuone/liikuntasali).
Draamaseikkailuun kuuluu toiminnallinen jälkityöpaketti (kirjallisena), jonka avulla teemoja voidaan syventää ryhmän oman opettajan johdolla.
Ohjaajina Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Elsa Lankinen ja musiikkipedagoki (AMK) Juho Hannikainen

Lisätietoa: Elsa Lankinen / 0405918992 / vaarakollektiivi(at)gmail.com